BodyExplorer: Wat maakt meten middels Bio Impedence Analyse zo waardevol.

BIA = Analyse van de lichaamssamenstelling

Aan de hand van alleen de Body Mass Index (BMI) en het lichaamsgewicht kunnen geen kwalitatieve uitspraken gedaan worden over de gezondheids- en voedingsstatus. Bij eenzelfde BMI kunnen aanzienlijke schommelingen in de lichaamssamenstelling plaatsvinden, met invloeden op de voedingsstatus en fysieke gesteldheid, die door de fasegevoelige BIA vroegtijdig en precies vastgesteld kunnen worden.

Met het Body Explorer systeem kunnen de lichaamsstructuren snel, betrouwbaar en non invasief bepaald worden.

Het apparaat bepaalt via tetra polaire elektrode-aansluitingen aan de hand en de voet in enkele seconden de weerstand (R), reactantie (Xc) en fasehoek (φ) die vervolgens in de analyse software ingevoerd worden. De Body Explorer software beschikt over een uitgebreid resultaten protocol, dat het mogelijk maakt de data te exporteren naar verschillende MicrosoftWindows/ Apple OS programma’s voor de verdere bewerking van de data voor statistische doeleinden.

Belangrijke parameters van de meting

 • Lichaamsvet kg en %
 • Vetvrije massa FFM
 • Massa van de lichaamscellen actief in de stofwisseling BCM
 • Extracellulaire massa ECM
 • ECM/BCM-index
 • Totale lichaamswater TBW
 • Extra- en intracellulaire water Verhouding van reactantie tot weerstand
 • Energiebehoefte in rust
 • Totale energiebehoefte Na invoer activiteitsfactor

Ook bij gezonde personen en personen met een normaal gewicht is een evenwichtige verhouding van de lichaamscompartimenten, ook van de stofwisseling actieve massa, lichaamswater en lichaamsvet: de sleutel tot meer fysieke fitness en gesteldheid.

De massa van de lichaamscellen (BCM), een deelcomponent van de vetvrije massa, is de som van de zuurstof consumerende, kaliumrijke en glucose oxiderende cellen. Het BCM voert het grootste deel van de metabolische arbeid uit en bepaalt daarmee het calorieverbruik. Tot het BCM worden ook het skeletstelsel en de inwendige organen gerekend. Het behoud van het BCM is het hoofddoel bij alle vormen van diëtiek!

De extracellulaire massa (ECM) is het niet-cellulaire aandeel van de vetvrije massa (FFM). Dit wordt onderverdeeld in het extracellulaire water (plasma, interstitiële vloeistof) en vaste extracellulaire substanties (vezels van het bind- en steunweefsel, skelet). Slechts één latent eiwitmengsel kan voor een expansie van het ECM zorgen en daarmee door de BIA vroegtijdig herkend worden. Het belang van het lichaamsvet voor de voedingsstatus van de mens wordt zwaar overschat. Bij ondervoede patiënten met een duidelijk afgenomen BCM kan de ondervoeding alsnog door een relatief hoog lichaams vetaandeel gemaskeerd worden..!

Mogelijke toepassingen voor een analyse van de lichaamssamenstelling:

 • Preventie en therapie van levensstijl-geïnduceerde ziektes (bijvoorbeeld vetzucht)
 • Voedings- en diabetes problematiek
 • Vroegtijdige herkenning van ondergewicht, ook bij een normaal gewicht
 • Algemene gezondheids- en fitness checks
 • Anti-veroudering programma
 • Trainingsbegeleiding en ondersteuning bij atleten
 • Ondersteuning bij afvalprogramma’s
 • Algemene verbetering van de gezondheid

Meer informatie via: medicalbeautynederland.nl