MediTherm, de ideale behandeling tegen lokale zwaarlijvigheid

onderzoek van 322 behandelde personen

Infrarood ThermischeDieptewarmte

Naast VDH of andere afslankmethodes kent men tegenwoordig ook NIEUWE methodes ter bevordering van gewichts- en volumevermindering, die door toepassing van Medi Therm Dieptewarmte bij volledige lichamelijke ontspanning bereikt kan worden. Op de te behandelen plaatsen of probleemgebieden worden de elektrisch verwarmde  Air-systeem bandages aangebracht en met lucht opgepompt. Hierdoor passen zich de bandages perfect aan heupen, buik en billen aan, en de infraroodstralen met hun speciale biologische eigenschappen dringen diep tot in het onderhuidse vetweefsel.

De infrarood warmtetoepassing geschiedt door met modern carbon fiber weefsel geïntegreerde Air-systeem bandages. Het te behandelen gebied wordt middels een regeleenheid tot ongeveer  45° C verwarmd. Deze temperatuur wordt door de thermische straling van het lichaam met nog eens ongeveer  2° C verhoogt. Hiermee stijgt de huidtemperatuur lokaal tot ongeveer  47° C, wat gelijk komt aan een effectieve verwarming van ongeveer  10° C en (volgens het Van ’t Hoff Wet**) de stofwisseling stimuleert. De verhoogde huidtemperatuur is nog 24 tot 48 uren na de behandeling meetbaar.

In het handboek van de vetzucht (serie Nr. 7, onder de directie van Klotz en Tremolieres) waar actuele problemen van de endocrinologie en voeding behandeld worden, spreekt het  College de Medecine de France van verhoogde verbranding door warmtetoevoer. Citaat: “De stofwisselingsactiviteit is bij 37-40° C twee tot drie keer hoger dan bij een temperatuur van 27–30°”.

Verder zegt het: “Elke temperatuurverhoging van 10° C verhoogt de stofwisselingsactiviteit op het twee- tot drievoudige, terwijl de vetafbraak tot het 400–800-voudige toeneemt”. Anders dan bij andere warmtetherapieën dringt bij de omschreven methode de warmte dieper in de huid en heeft ook een temperatuurstijging bij het eronder liggende weefsel tot gevolg. Bij de paraffine-therapie, warmtecabines of in de sauna bv. wordt de huid op  50–60° C verwarmd. Het lichaam reageert hierop met afweer – de perifere bloedcirculatie wordt verhoogt, om het onderhuidse vetweefsel voor verwarming te beschermen. Er is dus géén dieptewarmte!

overzicht

WERKMETHODE:

Dit onderzoek werd bij vrouwelijke personen in ambulante behandeling doorgevoerd. Onder 322 geregistreerde behandelingsgevallen zijn er 50 willekeurig geselecteerd:

  • Gemiddelde leeftijd: 34 jaar (extreem waardes 20-45 jaar)
  • Gemiddeld gewicht voor de behandeling: 60,5 KG (extreem waardes 50-75 KG) 
  • Behandelingsritme: 2 behandelingen per week  in het tijdsbestek van 6 weken (totaal 12 behandelingen).

In 29 van 50 gevallen werd de geplande ritme aangehouden. In de resterende 21 gevallen werd vanwege verschillende redenen de behandelingstijd verlengt. De langste behandeling duurde 16 weken. We hebben systematisch voor en na elke behandeling de bloeddruk gemeten en de patiënten voor begin en einde van de behandeling een auto-analyse-test van Catell laten doen. Een dieet  werd pas bij het begin van de behandeling voorgeschreven, en afhankelijk van de omstandigheden een hypocalorische dieet niet onder 1200 calorieën, of een dieet met een normale calorieëngehalte. Deze echter koolhydraatarm en eiwitrijk. De patiënten werden geadviseerd, zich tijden de 48 uren na de behandeling aan de dieetvoorschriften te houden. Medicijnen werden niet toegediend. De duur van de studie bedroeg volgens de definitie 6 weken als minimum. Enkele gevallen zijn nu 13 maanden geleden.

POSITIEVE BIJWERKINGEN

1: Psychologische werking:

Het is zeker, dat de goede resultaten bij nagenoeg alle patiënten tot een stijging van het welzijn, een vermindering van nervositeit en betere slaap hebben geleid. We constateren inderdaad na elke behandeling een sterk ontspanningseffect.

2. Eetlustremmende werking:

We hebben met onze anamnese in de tijd tussen de aparte behandelingen een remming van de eetlust vastgesteld. Volgens onze ervaring doet zich dit effect meestal in de eerste 48 uur na een behandeling voor en neemt dan in de volgende 36 uur weer af.

3. Pijnstillende werking:

Bij alle patiënten die aan reumatische klachten reumatiek van het degeneratieve type leden en bij die de bandages aan pijnlijke plekken aangelegd werden, constateerden we een pijnstillende werking op de banden gewrichten. 16 leden aan polyartrose. Alle wezen tijdens de behandeling op de pijnstillende werking. Dit was in 10 gevallen geprononceerd. De werking duurde ook in de tijd tussen de behandeling voort en nam in de betere gevallen zelfs van behandeling tot behandeling toe.

4. Vochtafdrijvende werking:

In 32 gevallen was eenduidig een vochtafdrijvende werking vast te stellen. Ze uitte zich zeer plotseling en direct na de behandeling. Tussen de aparte behandelingen constateerden we ook een vochtafdrijvende werking.

5. Laxerende werking:

Bij 22 patiënten was onmiddellijk na de behandeling een laxerende werking vast te stellen. Dit resultaat is des te duidelijker, omdat het hier om vrouwen gaat, die anders met grote regelmaat aan constipatie leden en dagelijks diverse laxeermiddelen gebruikten!

In 14 gevallen hield de laxerende werking 24-48 uur aan, zodat de inname van laxeermiddelen verminderd of helemaal opgegeven kon worden.

Regenererende werking:

Bij 40 patiënten is een tamelijk constante regeneratie van het huidweefsel te zien. Het weefsel wordt elastischer en de lelijke cellulite (sinaasappelhuid) gaat terug. Deze regenererende werking is waarschijnlijk terug te leiden tot de reconstructie van het spierweefsel onder invloed van MediTherm.

6. Stimulerende werking:

De sterkte van de stimulerende werking is meestal na de eerste 5,6 of 7 behandelingen merkbaar en blijkt in het algemeen met het verbeterde welzijn verbonden te zijn. Het is niet uit te sluiten, dat zekere fysieke factoren tot de versterking en beleving bijdragen.

SAMENVATTING

De onderzochte methode leidt praktisch bij elke behandeling tot een gewichts- en volumevermindering. Volgens onze resultaten is de volumevermindering duidelijker dan het gewichtsverlies, dit betekend dat de gemeten waardes niet in een proportionele verhouding staan.

In de tijd tussen twee behandelingen volgt geen gewichtstoename, op voorwaarde dat de patiënt zich aan de dieetvoorschriften houdt. De behandeling toont noemenswaardige positieve bijwerkingen.

**verhoogde temperatuur (koorts) kan uiteraard ook goed voor het lichaam zijn, doordat het de afweermechanisme van het lichaam ondersteund, gedeeltelijk door versnelling van biochemische reacties (Van ’t Hoff Wet: reactiesnelheid fysieke / chemische processen neemt om het 2-3-voudige toe, wanneer de temperatuur met 10° verhoogt word).

Medical Beauty Nederland

Ernest Conradi